Vele nieuwe provinciale stukken toegevoegd. Hierbij diverse zeldzame types, noodmunten, varianten en gouden munten!

language: Nederlands English
INLOGGEN
WINKELMANDJE
Winkelmandje winkelmandje is nog leeg
Uw verzameling verkopen of veilen?

Heeft u thuis nog (Nederlandse) munten en/of bankbiljetten liggen en wilt u hiervoor de hoogste opbrengst? Neem dan contact op met Mooie Muntjes. Wij taxeren geheel kosteloos en vrijblijvend. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in Nederlandse munten en bankbiljetten vanaf 1500 tot heden. Wij adviseren u graag om voor u zo’n hoogst mogelijke opbrengst te behalen. De mogelijkheden bij ons zijn:

 • Wij kopen uw verzameling;
 • Wij veilen uw verzameling op onze eigen online 24/7 veiling (u leest hieronder de inzendvoorwaarden)
 • Wij kopen een deel van uw verzameling en het andere deel veilen wij op onze eigen online 24/7 veiling.

Neem dus gerust contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Bezoek aan huis of op locatie is mogelijk.

Inzendvoorwaarden 24/7 veiling Mooie Muntjes

 1. Ingezonden kunnen worden munten, bankbiljetten, penningen en/of muntsets.
 2. Een complete inzending dient een minimale taxatiewaarde te hebben van € 150,-.
 3. De veilingcommissie bedraagt 20% van de opbrengst, vermeerderd met € 1,00 per kavel.
 4. Mooie Muntjes moet voorafgaand aan inzending akkoord geven. Hiervoor is een goede beoordeling van de inzending noodzakelijk. De voorkeur gaat uit naar fysieke beoordeling of anders via email. In geval van mail dient de inzending zo compleet mogelijk te worden omschreven voorzien van afbeelding(en). Mooie Muntjes kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden indien na inzending blijkt dat (een deel van) de inzending niet authentiek blijkt te zijn.
 5. Een inzending dient via aangetekende zending te worden verzonden naar Mooie Muntjes. Ophalen of afleveren geschiedt in overleg.
 6. Een inzending wordt door Mooie Muntjes verkaveld. Mooie Muntjes behoudt zich het recht voor te bepalen hoe- en wanneer de inzending wordt verkaveld. Inzender kan eventuele wensen vooraf kenbaar maken. De gemiddelde te verwachten opbrengst per kavel dient tenminste € 25,- te bedragen.
 7. Mooie Muntjes is verantwoordelijk voor de inzending vanaf het moment dat zij deze fysiek in bezit heeft gekregen. De inzending is vanaf dat moment door Mooie Muntjes verzekerd voor de taxatiewaarde. De taxatiewaarde wordt vooraf door Mooie Muntjes vastgesteld en is indicatief.
 8. Inzender ontvangt voor aanvang van de veiling een overzicht van de te veilen kavels.
 9. Indien een kavel onverkocht is wordt deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, opnieuw ter veiling gebracht. Het is Mooie Muntjes toegestaan het kavel een lagere bodemprijs toe te kennen.
 10. Inzender ontvangt uiterlijk vier weken na afloop van de veiling het volledige verschuldigde bedrag uitgekeerd op het door hem/haar opgegeven (bank)rekeningnummer.
 11. Mooie Muntjes behoudt zich het recht voor (een deel van) de inzending te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 12. Door inzending geeft inzender te kennen bekend te zijn met de inzendvoorwaarden en deze te aanvaarden.
© Teun Termaat & René Otter   |    info@mooiemuntjes.nl   |    algemene voorwaarden   |    sitemap   |